Sons d’elas é un proxecto de recuperación/restauración de IMAXES espalladas polas redes. Asociámolas aos sons dun espazo e un tempo, e tamén dámolles voz as mulleres, que traballaron e viviron na  cidade da CORUÑA.

O SON DAS MULLERES

Proxecto: AC Alexandre Bóveda

Textos e voz: Chus Álvarez

Gravación e edición do son: Iván Yupari

Restauración e imaxe: Xurxo Gómez-Chao